Groet 2013

Ontmoeting – Stilte – Ontmoeting – Groet

Diabas
110 x 44 x 30 cm

Groet / Ontmoeting / Stilte (2013) - Diabas - 110 x 44 x 30